Client
Vitalink
Project
Vitalink | Huisstijl

De vraag

Vitalink is een initiatief van de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) en is een platform voor elektronische gegevensdeling tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren. Het 'merk' moest uiteraard een identiteit krijgen.

Ons antwoord

Gramma organiseerde een workschop 'Positioneren op identiteit'. Tijdens deze workshop werden volgende Vitalink-waarden bepaald: betrouwbaar, veilig, efficiënt, partner, innovatief en stimulerend.

Voor de identiteit werd een logo met een strakke no-nonsense look ontwikkeld. Het logo oogt tegelijkertijd vriendelijk en formeel: de aspecten veiligheid en betrouwbaarheid worden op die manier onder de aandacht gebracht, maar ook het toegankelijke én innovatieve karakter van Vitalink als online platform wordt geaccentueerd. De nuances van blauw in het woordbeeld versterken de inhoud en maken het geheel dynamischer. Blauw heeft als kleur een sterke associatie met betrouwbaarheid en veiligheid, de heldere groenen met frisheid, geel met innovatie. Een belangrijk element is het beeldmerk of symbool: een driehoek - een v - opgebouwd uit perfect aansluitende en in elkaar passende facetten. Een sterke metafoor die de verschillende partners in een gesloten band uitdrukt: een vita-link. De driehoekige facetten komen als ‘reminder’ van de identiteit terug in het gehele gamma van huisstijltoepassingen.

Wilt u meer weten over dit project?
Neem dan contact op met
bart@gramma.be.

  • Vitalink | Huisstijl
Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl Vitalink | Huisstijl