Deze website wordt beheerd door GRAMMA nv. Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met wat volgt:

Uw browsergegevens

GRAMMA bewaart anonieme of geaggregeerde gegevens van bezoeken, niet van bezoekers. We kunnen uw gegevens dus niet linken aan uw persoon of organisatie. Met deze gegevens kunnen wij onze website optimaliseren voor andere gebruikers.

Contactformulier

Verstrekt u ons zelf gegevens via ons contactformulier, dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze vervolgens om uw vraag te beantwoorden.
U kunt zich op om het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. 
Conform de GDPR-wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan ook vragen om de gegevens te corrigeren.

Nieuwsbrief: in- en uitschrijving

Verstrekt u ons gegevens door u in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief, dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze vervolgens alleen om u onze digitale nieuwsbrief te bezorgen.
U kan op elk moment uw gegevens beheren. Op elke nieuwsbrief vindt u daarvoor in de voettekst een link om uw gegevens bij te werken of om u uit te schrijven.

Nooit aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

Vrijwaringsclausule (disclaimer)

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GRAMMA nv of rechthoudende derden.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij letten er op dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks dat kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de site onbeschikbaar zou zijn, willen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Wij geven geen garanties voor de goede werking van deze website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
GRAMMA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, software of andere van de gebruiker.
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.