Amnesty International jaarverslagen

Amnesty International Vlaanderen en Gramma hebben een oude band. Zo verzorgt Gramma al jaren de opmaak van het magazine Amnesty in Actie, het ledenblad van Amnesty International Vlaanderen. Ook de vormgeving van het jaarverslag werd aan Gramma toevertrouwd..

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met bart@gramma.be.

Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International
helper