CIW

In 2003 werd in Vlaanderen het ‘decreet betreffende het integraal waterbeleid’ van kracht. Daarmee wilde de overheid een einde maken aan de versnippering van het waterbeleid. Coördinatie werd essentieel, vandaar de oprichting van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Het is even logisch dat de CIW, in de eerste fase van haar bestaan, haar eigen identiteit nog niet helemaal had uitgeklaard. Dat was de opdracht die Gramma toegespeeld kreeg: een corporate identity en een huisstijl voor de CIW (helpen) ontwikkelen.

 

CIW
CIW
CIW
CIW
CIW
CIW
helper