CTR-CSR jaarverslag 2019

Het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR) moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren. Het toezicht gebeurt op basis van het wettelijk referentiekader en op basis van beroepsnormen. Deze normen bepalen hoe de bedrijfsrevisor de jaarrekening van een onderneming moet controleren en hoe hij zijn controleverslag moet opstellen.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met bart@gramma.be.

CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
CTR jaarverslag 2019
helper