FSMA jaarverslagen 2011-

Gramma verzorgt al sinds de oprichting de jaarverslagen van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Een Nederlandse en een Franse versie wordt gedrukt en is tegelijkertijd digitaal te raadplegen, een Engelse versie is enkel digitaal beschikbaar.
Naast het eigenlijke jaarverslag, waarin het verslag doet van zijn activiteiten, kadert de FSMA zichzelf ruimer via de fotografie. De eerste jaren lag de nadruk op de interne werking en de medewerkers, die vrij- en welwillig model stonden. In een tweede reeks werd de focus verlegd naar economie en de rol van geld in het bedrijfsleven. De laatste twee edities waren eerder thematisch. Het 2019-verslag stond in het teken van het toen pas geopende Wikifin Lab; de 2020-editie werd, hoe kan het ook anders, gedomineerd door Corona.

Fotografie: (achtereenvolgens) Michel Wiegandt, Kris Pannecoucke, Christophe Vander Eecken

FSMA jaarverslag 2011
FSMA jaarverslag 2012
FSMA jaarverslag 2013
FSMA jaarverslag 2014
FSMA jaarverslag 2015
FSMA jaarverslag 2016
FSMA jaarverslag 2017
FSMA jaarverslag 2018
FSMA jaarverslag 2019
FSMA jaarverslag 2020
FSMA jaarverslag 2021
helper