ICCI jaarverslagen

De Stichting ‘Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat/Centre d'information du revisorat d'entreprises’ (ICCI) verstrekt objectieve en wetenschappelijke informatie over het bedrijfsrevisoraat, in de eerste plaats advies aan bedrijfsrevisoren, wanneer zij in het kader van hun professionele activiteiten geconfronteerd worden met vragen van controletechnische of juridische aard waarvoor zij elders geen advies vinden. Daarnaast richt ze zich ook met haar adviezen tot stagiairs en derden. Het ICCI organiseert ook vormingsseminaries.

ICCI JV2023
ICCI JV2023
ICCI JV2023
ICCI JV2023
ICCI JV2023
ICCI JV2021
ICCI JV2021
ICCI JV2021
ICCI JV2021
ICCI JV2021
ICCI JV2018
ICCI JV2019
ICCI JV2020
helper