VREG

De VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt – werd opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling en in 2006 omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Sinds februari 2017 is het een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement. Gramma stond in voor de verfijning van de nieuwe positionering en het helder formuleren van de vernieuwde visie en missie. Daarnaast ontwikkelde Gramma een nieuw logo en huisstijl evenals de look&feel van de vernieuwde huisstijl. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met bart@gramma.be.

VREG
missie
vreg beeldtaal
pub
VREG
VREG groetenkaart
VREG naamkaart
VREG web
VREG
vreg logo flow
helper