logodesign

Mensen vormen een oordeel over een bedrijf, organisatie of product zonder dat ze er ooit mee in aanraking zijn gekomen. De eerste indruk die een brochure, billboard of tijdschriftadvertentie maakt, kan de basis vormen voor een blijvend oordeel. In die eerste kennismakingsfase speelt vormgeving een belangrijke rol. En het hart van die vormgeving is het logo. Een logo is daarom geen klusje ‘dat ook nog even afgehandeld moet worden’, het logo is een kernelement van de uitstraling van een product, organisatie of bedrijf. Het communiceert een boodschap op een diep, instinctief niveau. De creatie van een logo wordt dan ook het best overgelaten aan een vakman: de vormgever die vanuit zijn kennis en kunde vormen, kleuren, grafiek en typografie koppelt aan de gewenste uitstraling van de opdrachtgever.